• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Aktualności

Ogłoszenie o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 30.10.2013 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 442838-2013, dotyczącym zadania: „Mechaniczne udrażnianie koryt bocznych rzeki Narew na terenie obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna"