• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Podpisanie pierwszego aktu notarialnego przeniesienia praw własności na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego

W dniu 22 maja 2009 roku Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego Ryszard Modzelewski podpisał akt notarialny przeniesienia praw własności na Narwiański Park Narodowy gruntów położonych w Narwiańskim Parku Narodowym na torfowisku Rynki. Na rzecz NPN pozyskano następujące działki: 373/4 obręb ewidencyjny Uhowo pow.2ha, 372/2 obręb ewidencyjny Uhowo pow.1,37ha, 877 obręb ewidencyjny Uhowo pow. 0,34ha, 892 obręb ewidencyjny Uhowo pow. 0,26ha, 817/1 obręb ewidencyjny Uhowo pow.0,32ha, 760 obręb ewidencyjny Uhowo pow. 1,00ha, 761/1 obręb ewidencyjny Uhowo pow.1,96ha, 354/1 obręb ewidencyjny Uhowo pow. 0,44ha, których łączna powierzchnia wynosi 7,69ha. Grunty te zostały pozyskane na cele przyrodnicze aby chronić cenne gatunki i siedliska na torfowisku Rynki.

W poniedziałek 25 maja 2009 r. podczas ogólnokrajowej narady dyrektorów parków narodowych w Izabelinie, Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) Anna Wilińska i Zastępca Dyrektora w Narwiańskim Parku Narodowym Jerzy Kostrzewski podpisali pierwszą w Polsce umowę o dofinansowanie projektu przygotowanego przez Narwiański Park Narodowy w ramach działania 5.1 Ochrona gatunków i siedlisk in situ V osi priorytetowej PO IiŚ.

Umowa została podpisana w obecności Podsekretarza Stanu - Głównego Konserwatora Przyrody -Janusza Zaleskiego.

www.ckps.pl

Podpisanie pierwszego aktu notarialnegoPodpisanie pierwszego aktu notarialnegoPodpisanie pierwszego aktu notarialnego