• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego z dnia 07.12.2016

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu


 

Odpowiedź na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego


 

Dotyczy zapytania NPN-ZOP-UE-271/23/5/2016 dostawę nowego urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0023/16 „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z wpłynięciem pytań do treści Zapytania ofertowego, Narwiański Park Narodowy, udziela następującej odpowiedzi:


 

Pytanie1 z dnia 07.12.2016 : Czy XLSX jest wymagany jako niezbędny i należy dodatkowo ująć w wycenie, bo jest to opcja w modelu do którego zostały napisane wymagania. Koszt takiej opcji, to ~ 1200,- zł netto.

Odpowiedź: Wyceny urządzenia wielofunkcyjnego należy dokonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.


 

Pytanie Nr 2 z dnia 08.12.2016:: Czy XLSX jest wymagany jako niezbędny przy funkcji drukowania, czy drukowania i skanowania.

Odpowiedź: XLSX jest wymagany jako niezbędny przy funkcji drukowania i skanowania.


 


 

Dyrektor

Ryszard Modzelewski

Narwiańskiego Parku Narodowego