• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Fundusz Leśny

WNIOSEK

 

„Ochrona przeciwpożarowa Narwiańskiego Parku Narodowego”

 

 

W dniu 1.08.2017 r. Narwiański Park Narodowy podpisał z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę nr EZ.0290.1.18.2017 na dofinansowanie działań ochronnych prowadzonych metodami gospodarki leśnej: „Ochrona przeciwpożarowa Narwiańskiego Parku Narodowego”.

Na podstawie tej umowy Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dofinansuje na łączną kwotę 208 102,00 zł zakup sprzętu przeciwpożarowego służącego ochronie ekosystemów lądowych Narwiańskiego Parku Narodowego.

Cele do osiągnięcia:

  1. Wyposażenie Służby Parku w nowoczesny sprzęt gaśniczy oraz środki transportu.

  2. Skuteczna ochrona ekosystemów leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego przed zagrożeniem pożarowym.

Zagrożenie pożarowe Narwiańskiego Parku Narodowego wynika z naturalnego charakteru bagiennej doliny rzeki Narwi oraz bogactwa roślinności szuwarowej. Trzcinowiska sąsiadują bezpośrednio z terenami leśnymi, często przenikając nawet kilkadziesiąt metrów w głąb lasów. Największe nasilenie pożarów występuje na ogół w okresie wiosennym (kwiecień – czerwiec), kiedy następuje wysychanie roślinności po ustąpieniu wiosennego zalewu doliny rzeki Narew oraz jesiennym (październik – listopad).

Jednym z największych zagrożeń dla unikatowej fauny i flory na obszarze Parku są często występujące pożary trzcinowisk i turzycowisk pokrywających większość powierzchni Narwiańskiego Parku Narodowego, które są naturalnym siedliskiem ptactwa i zwierząt na tym obszarze. Corocznie odnotowujemy kilka pożarów obejmujących obszar od kilku do kilkudziesięciu hektarów, choć w przeszłości zdarzały się pożary wielkopowierzchniowe, których obszar przekraczał niejednokrotnie 100 ha, a roku 1997 ogień łącznie strawił łączną powierzchnię ponad 2000 ha. Częstotliwość i wielkość pożarów jest bardzo różna i zależna od poziomu uwilgotnienia, lokalnego pokrycia roślinnością, bieżących warunków hydro-meteorologicznych czy czynników antropogenicznych, stąd nie da się wskazać regularności ani w żaden sposób przewidzieć miejsc czy okresu o szczególnym zagrożeniu. Pożary te najczęściej występują w miejscach trudno dostępnych.


Kosztorys wniosku "Ochrona przeciwpożarowa Narwiańskiego Parku Narodowego"

Lp

Zadanie

Działanie

Jednostka miary

ilość

Cena jednostkowa netto (zł)

Wartość netto (zł)

Cena jednostkowa brutto (zł)

Wartość brutto (zł)

1.

Zakup urządzeń i wyposażenia do gaszenia pożarów

Zakup motopomp przystosowanych do tłoczenia wody zawierającej zanieczyszczenia organiczne i mineralne

szt.

2

4 715,45

9 430,89

5 800,00

11 600,00

2.

Zakup węży tłocznych ø 25 mm w 20 metrowych odcinkach

szt.

30

97,56

2 926,83

120,00

3 600,00

3.

Zakup rozdzielaczy kulowych 52/2x25

szt.

2

666,67

1 333,33

820,00

1 640,00

4.

Zakup prądownic ø 25 mm

szt.

2

78,05

156,10

96,00

192,00

5.

Zakup pilarek spalinowych

szt.

2

1 593,50

3 186,99

1 960,00

3 920,00

6.

Zakup agregatów prądotwórczych

szt.

2

5 577,24

11 154,47

6 860,00

13 720,00

7.

Zakup masztów oświetleniowych do doświetlania pożarzysk

szt.

2

617,89

1 235,77

760,00

1 520,00

8.

Zakup tłumic

szt.

30

73,17

2 195,12

90,00

2 700,00

9.

Zakup drobnego osprzętu - redukcje 52/25

szt.

6

28,46

170,73

35,00

210,00

10.

Zakup środków transportu lądowego i wodnego

Zakup samochodu typu pick-up 4x4, o mocy silnika min. 140 KM, zabudową przestrzeni bagażowej, orurowaniem ochronnym, hakiem holowniczym i wyciągarką

szt.

1

137 398,37

137 398,37

169 000,00

169 000,00

 

 

RAZEM

 

79

 

169 188,62

 

208 102,00

 Realizacja wniosku umożliwi wyposażenie dwóch baz sprzętu przeciwpożarowego w efektywne i niezbędne wyposażenia do gaszenia pożarów. Bazy te znajdują się w miejscowościach Uhowo i Kurowo, rozmieszczonych w około 1/3 i 2/3 długości Parku. Obydwie lokalizacje optymalizują czas wyjazdu do akcji gaśniczej zarówno drogą lądową, jak i wodną. Takie rozwiązanie zapewni lekkość użytkowania i ułatwi poruszanie się w grząskim terenie, bez szkody dla skuteczności gaszenia.

 

Wniosek

 

 Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap I“

 

W dniu 1.08.2017 r. Narwiański Park Narodowy podpisał z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę nr EZ.0290.1.17.2017 na realizację zadania pt.: „Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap I”.

Na podstawie tej umowy Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dofinansuje na łączną kwotę 43 469,90 zł.


 

Cele: Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap I

Uzasadnienie: W 2013 r. lasy zajmowały 10% obszaru Narwiańskiego Parku Narodowego (665 ha). Występują one głównie na siedliskach bagiennych (83%). W Narwiańskim Parku Narodowym dominują drzewostany olchowe, które zajmują ponad 84% powierzchni lasów. Oprócz nich występują także drzewostany sosnowe (8,5%), a także, na niewielkich powierzchniach, brzozowe, osikowe, dębowe, świerkowe i klonowe. Wiek i typ lasu ma wpływ na mozaikowość roślinności oraz na warunki mikro klimatyczne (takie jak wilgotność i temperatura).

W środowisku leśnym ćmy odgrywają zdecydowanie większą rolę. Łuskoskrzydłe są w Polsce jednym z najbogatszych w gatunki rzędem owadów, stwierdzono ponad 3000 gatunków ciem. Mimo wyjątkowego naukowego znaczenia obszaru pod kątem entomologicznym, stopień poznania nocnej lepidopterofauny Narwiańskiego PN pozostaje wciąż niski. Występowanie w dolinie Narwi rzadkich gatunków motyli takich jak: Strzępotek edypus, Czerwończyk nieparek, Modraszek alkon, Strzępotek soplaczek, Przeplatka diamina, Przeplatka didyma i Rusałka drzewoszek, sugeruje, że fauna ciem tego obszaru może być również ciekawa i wartościowa. Dlatego, według planu ochrony, zasługuje na bardziej szczegółowe badanie.

 

Metodyka badań terenowych: Samołówki są szeroko stosowane przy badania aktywności lotnej, liczebności i dynamiki populacji różnych owadów.

Planowane jest zbieranie za pomocą samołówki (UV oraz białe światło) ciem z grupy macrolepidoptera w 16 działkach (drzewostanach w różnym wieku i typie).

Od maja do października – między pierwszą a trzecią kwadra księżyca – będą prowadzone dwie kontrole. Podczas kontroli nocnych, samołówki zostaną umieszczone we wszystkich obszarach, aktywowane będą przed zachodem słońca, wyłączone i usunięte po wschodzie.

 

Do rejestrowania temperatury oraz wilgotności w centrum każdej działki, przez okres całego badania, na wysokość piersi, umieszczone będą czujniki.

Czas trwania: Rozpoczęcie zadania 01.05.2017 r. a zakończenie zadania 30.10.2019 r.